הפחתת היטלי השבחה

היטל השבחה הינו סוג של מס אשר נגבה לפי סעיף 196א לחוק התכנון והבניה שמטרתו לממן את הוצאות הרשות המקומית וועדת התכנון והבנייה בפעולות התכנון והפיתוח אשר מבוצעות בתחומן.

 

בסיסו של היטל ההשבחה הינו גבייה של מחצית מסכום ההשבחה שנובעת עקב אישורה של תכנית או עקב מתן הקלה או מתן אישור לשימוש חורג. עם הגשת בקשה להיתר בנייה או לקבלת אישור עירייה בעקבות מכירה של נכס, מקבל בעלי הנכס מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה דרישה לתשלום היטל ההשבחה שנסמכת על שומת השבחה שמוגשת ע”י שמאי מטעם הרשות.

כחלק מהקטנת התשלום יש להגיש בתוך המועדים הקבועים בחוק שומה נגדית שמוגשת ע”י שמאי מטעמו של בעל הנכס שלעיתים רבות מביאה לבירור לגבי טיבה של ההשבחה, היקף השינוי מתכנית בניין העיר הראשונית ועוד מגוון של שאלות משפטיות שדיון ראוי נכון ומקצועי יכול להקטין את דרישת הרשות לשיעור השבחה ריאלי.

משרדנו עוסק ומתמחה בניהול ההליכים המשפטיים בנושא היטלי השבחה.

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו
דילוג לתוכן