הפחתת ארנונה

ארנונה היא מקור ההכנסה השוטף של הרשויות המקומיות בישראל שמטרתה לממן את אספקת השירותים שמסופקים על ידי הרשות המקומית.

 

הדינים שחלים בענייני ארנונה כמעט וזהים לדיני המס מאחר ובמהות הארנונה הינה מס. בתוך כך, יש להוסיף על דיני המס את החוקים הרבים, התקנות וצווי הארנונה הרבים שקיימים ושונים בין רשות לרשות. בשל כך, מחייב הטיפול צורך ממשי בבעל מקצוע שמבין ובקיא בתחום הארנונה, בעל יכולת מקצועית מבוססת ומוכחת, בעל הכרה מעמיקה של צווי הארנונה הרבים, הבנה של רמת הסיכוי והסיכון בכל תיק, גורם שמסוגל לקבל החלטה כיצד ומתי לפעול כנגד חיובי השומה.

בדיקת חיוב הארנונה דורשת מומחיות רבה והתערבותם של מספר גורמים מקצועיים כגון, כלכלנים, מודדים מוסמכים, מהנדסים לקביעת מצבו של נכס ומשפטנים שיודעים לתרגם זאת בשפה פשוטה. מרגע קבלת הטיפול עובר חיוב הארנונה מספר מסלולים שכוללים בדיקה מקיפה של החיוב ביחס לצו הארנונה של אותה רשות, בדיקה האם החיוב חורג מ “חוקי ההקפאה”, האם הסיווג של הנכס מתאים, מדידת הנכס ובחינה של אפשרות לקבל הנחות ופטור.

במקרים אחרים מגדילות הרשויות לעשות כאשר מוציאות חיובים יזומים, רטרואקטיביים עבור “תוספות שטחים” שלעיתים כלל לא נוספו, ובטיפולנו עבור מאות תיקים בחיובים מסוג זה הבאנו להפחתה ניכרת ולעיתים אף לביטול מוחלט.

נדגיש כי גם לאחר ביצוע הפחתה משרדנו אינו חדל לחלוטין מהטיפול ולמעשה לאור אופיו של חיוב הארנונה מעת לעת אנו בודקים את חיובי לקוחותינו על מנת לבחון מסלולי הפחתה נוספים.

במקרה של קבלת הודעת חיוב בארנונה או במקרה של ספק לחיוב ביתר רצוי להתייעץ ולבחון את כל האלטרנטיבות הקיימות.

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו
דילוג לתוכן