הפחתת אגרות והיטלי פיתוח

תחום זה של אגרות והיטלי פיתוח כולל חיובי אגרות בניה, וכן אגרות והיטלי פיתוח כגון תיעול, סלילה, מים, ביוב ושטחים ציבוריים פתוחים, ומטרתם לממן את הקמת התשתיות העירוניות.

שיעור האגרות וההיטלים שאותן גובות הרשויות התייקר בשנים האחרונות מתוך הבנה שמדובר בהכנסה משמעותית וכך הפך שיעור ההיטל לנתח משמעותי וכבד על קבלני הבניה בישראל, זאת ללא שום זיקה לתשתית שבגינה נדרש.
מתוך הכרה זו הפכו היטלי הפיתוח להיות חלק מהסיבות להתייקרות מחירי הדירות בישראל שכן מי שמשלם לבסוף את המחיר הינו לקוח הקצה.

תעריפיהם של האגרות והיטלי הפיתוח נקבעים בחוקי העזר של הרשויות ושונים מרשות לרשות וכך גם עושים הבחנה בין סוגי התשתיות השונות.

במהלך השנים מאגר המידע שהצטבר במשרדנו הביא לכך שנתוני הבסיס של מרבית הרשויות בישראל מרוכזות אצלנו, כך שעם קבלת חיובי ההיטל ובחינתו ע”י בעלי מספר בעלי מקצוע אנו מוצאים לרוב כי תעריפי האגרות וההיטלים גבוהים ובלתי סבירים כאשר הסיבות לכך מצויות בין היתר בטעויות חשבונאיות, הפרזות בחישובי עלות התשתיות, חריגה מסמכות בגבייה טעויות, נושאים אשר לעיתים הדרך למצוא אותם חבויה ונסתרת.

בשנים האחרונות אנו מוצאים את משרדנו מתמודד גם כן עם מציאות בה הרשויות מגישות חיובים בגין היטלי פיתוח לגבי נכסים שלגביהם לא התבקשה תוספת כלשהי בבנייה, כאשר חיובים אלו לרוב יוצאים על ידי חברות פרטיות אשר מבצעות עבור הרשויות סקר נכסים ולהן אינטרס כלכלי שמתבטא בגזירת שכר טרחה משיעור התוספת שמוגש לרשות.

משרדנו מתמחה בהצגת הטענות ובתקיפת החיובים שמחולקים לטענות משפטיות בנוסף לטענות חישוב וניתוח כלכלי כנגד סבירות התעריפים של היטלי הפיתוח.

מסיבה זו המשרד הינו מהמוביל בתחום הפחתת היטלי הפיתוח ומנהל מאות תיקים בתחום זה שכוללים מאות פרויקטים בבנייה ובכלל זה מאות אלפי שטחי מסחר ואלפי יחידות דיור שנבנים בהיקף של מיליארדי שקלים.

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו
דילוג לתוכן